Höga doser av vitamin C är viktigt

Höga doser av vitamin C är viktigt

 

Mega doser av vitamin C är viktigt

Nobelpristagaren Linus Pauling var en av de första som rekommenderade C-vitamin som behandling av infektionssjukdomar. Många andra kritiserade honom eftersom ingen hade lyckats förebygga förkylning med C-vitamin. Troligen är förklaringen att man använt för låga doser.

Sedan dess har det publicerats åtskilliga kontrollerade experiment. Med det har man lyckats förebygga och bota olika typer av infektionssjukdomar med »megadoser« av C-vitamin. Detta har gjorts både i djurförsök och i randomiserade humanförsök på såväl friska som sjuka individer.

Immunförsvaret är viktig

Förklaringen till de försök som gjorts är givetvis att C-vitamin spelar en viktig roll. Därför att immunförsvaret och att patienter med allvarliga infektioner ofta har en extremt låg halt av C-vitamin i blod och urin.

Mest intressanta är de experiment där man behandlat patienter med allvarlig sepsis och luftvägsinfektion, detsamma som drabbar patienter med livshotande covid-19 infektion. I en färsk metaanalys refererar författarna till fem kontrollerade experiment där man minskat mortaliteten signifikant hos patienter med sepsis genom intravenös tillförsel av megadoser av C-vitamin.

 

Utan biverkningar

 

I flera av de experiment som gjorts har man injicerat megadoser av C-vitamin flera gånger dagligen. Så under ett antal veckor utan att patienterna har fått några allvarliga biverkningar. Med C-vitamin har även visat sig kunna bota olika typer av virusinfektioner.

Behandling med C-vitamin har ännu inte testats hos covid-19-patienter. Men då behandlingen är helt ofarlig finns det all anledning att pröva denna terapi under pågående coronaepidemi.
(Artikel ur Läkartidningen.se)

Vår produkt Electromineral Cell Salts +C innehåller allt detta och ger stöd:

 

 

IMMUNITET – 600 mg C-vitamin för att stödja immunförsvaret, huvudtrycket, blodtrycket.
ENERGI & CELLHÄLSA – 3 070 mg kombinerade elektrolytmineraler ökar energi naturligt utan koffein. Om du lider av låg energi, trötthet eller obehag kan du prova denna produkt nu. HYDRATION OXYGENATION – omedelbar och kontinuerlig påfyllning av elektrolyt och mineralisering.
ÅTERHÄMTNING & STÖD FÖR KLIMAKTERIET – 3,070 mg kombinerade elektrolytmineraler ersätter viktiga, viktiga elektrolyter förlorade genom svett.
MUSKULÄR, SENOR, BEN, ORGAN, CELLER (muskelkramper, gikt) – celler, vävnader, organ och system kräver, ta upp och förvara dessa 4 vitala saltkvaliteter, saltmineraler och elektrolyter. De behövs för att din kropp ska fungera ordentligt.
pH-BALANS, SUR UPPSTÖTNING– 1.320 mg natriumbikarbonat (bakpulver) ger överlägsen alkalisering / pH-balans. Om du lider av sura uppstötningar, hörselskador eller tarmproblem.

Jag hjälper dig gärna mer och hur du får tag i den här.

Klicka här för organic products

Peter
0707461410
peter@lovelius.com

Höga doser av vitamin C är viktigt