Andligt och själsligt

Harmonicentrum Vi har en mängd olika intressen. Det som ligger väldigt varmt om hjärtat är just andlighet, själsligt och personlig utveckling. Vi försöker skapa en plattform för dig med samma intresse och samma holistiska syn på varför är vi här, vad har människan för syfte, har vi levt förut, det esoteriska och framförallt växa som person och människa genom personlig utveckling. Även transmediumskap har en särskild plats i våra hjärtan.

Det vi har framför oss är att ordna för dig så du kan komma och utvecklas tillsammans med oss. Både medialt, spiritualistiskt och själsligt. Allt hänger samman.

Väl mött

Katarina & Peter