Priser

Kurspriser

Mediumkurs 2000:- / helg och person
Specialkurs 1 person 10.700:-, 2 personer 6.900:-
Kurs i verksamhet och företagande 1.900:-/Person

Andra priser
Cirkelkostnad 150:-/gång och person
Vipseans 250:-/ gång och person
Viptrans 250:-/ gång och person

Individuella priser
Se våra hemsidor