Individuella tjänster

Vi har olika tjänster till dig inom det andliga och mediala. Det presenternas på våra individuella hemsidor. Välkomna in!

Katarinas tjänster, klicka på bilden nedan:

katarinmedium

Peters tjänster, klicka på bilden nedan:

petermedium

Välkommen besöka våra hemsidor!