Kontakt

För kontakt med oss:

kontakt@harmonicentrum.eu

Katarina´s telefon
0707461410

Peter´s telefon
0701919024

 

Vi finns även på facebook och Instagram

@harmonicentrum
harmonicentrum.eu